999 dai bieu tham du Dai hoi lan thu 7 Hoi Nong dan Viet Nam hinh anh 1Quang cảnh Đại hội, ngày làm việc thứ nhất. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Sáng 11/12, tại Hà Nội đã khai mạc ngày làm việc thứ Nhất, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tham dự Đại hội gồm 999 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân trên cả nước. Trong số đó, đại biểu nhiều tuổi nhất là giáo sư-tiến sỹ Bùi Chí Bửu, 65 tuổi; đại biểu trẻ tuổi nhất là Vàng Thị Ngùng, ở huyện Sìn Hồ, Lai Châu.

Các đại biểu đã vào Lăng đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Bắc Son.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết Hội Nông dân Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện; cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đang tạo ra nhiều cơ hội cũng như những thách thức gay gắt với nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

[70% lao động nông thôn chưa được học nghề, ít người có chứng chỉ]

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết cơ hội và thách thức đó đòi hỏi Hội Nông dân phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động nông dân với tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, dạy nghề cho nông dân; tham gia xây dựng, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn.

Các cấp Hội Nông làm tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, dựa vào nông dân và vì nông dân; mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế vì mục tiêu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đó là những vấn đề Đại hội sẽ tập trung thảo luận làm rõ và thống nhất các giải pháp để giải quyết một cách có hiệu quả.

999 dai bieu tham du Dai hoi lan thu 7 Hoi Nong dan Viet Nam hinh anh 2 Các đại biểu biểu quyết, thông qua hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã tiến hành Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 25 người, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 11 người; thảo luận và thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; thông qua Quy chế bầu cử; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và tiến hành thảo luận tại các trung tâm.

Theo chương trình Đại hội, chiều 11/12, các đại biểu sẽ thảo luận tại 10 trung tâm./.

Đỗ Bình (TTXVN/Vietnam+)