Xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật của Argentina sang Việt Nam trong quý I đạt 191.780 tấn, trị giá 70,377 triệu USD tăng 105% về khối lượng và 71% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.  

Theo số liệu của Cơ quan quản lý vệ sinh và chất lượng thực phẩm Argentina (SENASA), các sản phẩm đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong 3 tháng đầu năm nay là bột đậu tương (28,803 triệu USD), ngô (21,462 triệu USD) và thức ăn cân bằng dinh dưỡng có nguồn gốc thực vật cho gia súc (4,93 triệu USD).

Trong quý I, các sản phẩm có nguồn gốc động vật xuất khẩu sang Việt Nam đem lại cho Argentina 14,429 triệu USD, trong đó nổi lên sữa bò, cá, bột gà, tôm, da bò.  

Năm ngoái xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi của Argentina sang Việt Nam giảm 31% về khối lượng và giảm 3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1.410.849 tấn, trị giá 581,313 triệu USD.  

Phần lớn các sản phẩm xuất sang Việt Nam năm ngoái là bột đậu tương (445,487 triệu USD), hạt đậu tương (33,252 triệu USD) và khô đậu tương (29 triệu USD).  

Trong khi đó, năm ngoái Argentina nhập từ Việt Nam các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi trị giá 3,259 triệu USD, tăng 117% về kim ngạch, tuy nhiên giảm 12% về khối lượng, xuống 989 tấn. 

Argentina nhập của Việt Nam chủ yếu là hạt tiêu (1,503 triệu USD), dừa (845.000 USD), càphê, chè, nghệ.  
Việt Nam là một trong những thị trường phi truyền thống được quan tâm trong kế hoạch mở rộng xuất khẩu của Argentina./.