Bac Lieu tao chuyen bien tich cuc trong he thong chinh tri hinh anh 1Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng (phải) và Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam trao bằng tuyên dương gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Tấn Cận, qua gần 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ, các cấp ủy, địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Cùng với đó, tỉnh có nhiều cách làm hay, sáng tạo được triển khai như tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hằng tháng cấp tỉnh, cấp huyện; biên tập và phát hành Sổ tay thực hiện Nghị quyết và xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tấm gương của Bác; Giờ làm việc thứ 9 (vào cuối ngày thứ Hai và thứ Sáu)...

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về nêu gương...

[Bạc Liêu: Tạo sự minh bạch, thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư]

Ông Lê Tấn Cận cũng cho biết qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, cán bộ, đảng viên, đối chiếu với 27 biểu hiện, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã phát hiện 295 trường hợp có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm túc các trường hợp này. Tỉnh cũng xử lý kỷ luật 591 đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bạc Liêu đã thẩm định chính trị cho hơn 2.100 trường hợp phục vụ cho công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử và hơn 2.600 trường hợp để phục vụ công tác kết nạp đảng viên.

Thời gian tới, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam, tỉnh tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, đơn vị trong chỉ đạo, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ mà chỉ thị, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra.

Đồng thời, tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cán bộ, nhất là trong việc quản lý, giáo dục cán bộ.

Bạc Liêu tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; rà soát, bổ sung quy hoạch và chuẩn bị tốt nguồn cán bộ kế cận cho những năm tiếp theo; tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Mặt khác, Bạc Liêu nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Ban chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy trong công tác tiếp công dân; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong việc tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xác minh các vụ việc; thực hiện tốt trách nhiệm tham mưu, đề xuất giải quyết, xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.

Bà Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh tỉnh cũng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình; phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bạc Liêu kiến nghị Trung ương ban hành cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người dân phản ánh, tố giác, tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên để huy động lực lượng toàn xã hội tham gia./.

Nhật Bình (TTXVN/Vietnam+)