Bài 7: Sự sống bất diệt nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Giữa trùng khơi của biển, từ đầu tới cuối hải trình ra thăm Trường Sa, trên khắp đảo nổi, đảo chìm, đâu đâu cũng hiện ra một màu xanh biếc, đó là màu xanh của sức sống, của niềm tin và hy vọng!
Hùng Võ (Vietnam+)