Báo chí Lào: Việt Nam kiên định thực hiện Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Báo Pasaxon cho biết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã đứng lên đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, từ đó đảm bảo cho mọi người dân được hưởng quyền con người
Báo chí Lào: Việt Nam kiên định thực hiện Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ảnh 1Lễ thượng cờ thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhân dịp 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023), báo Pasaxon (Nhân Dân), Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, số ra ngày 1/9, đã đăng bài viết với tiêu đề “Việt Nam kiên định thực hiện Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.”

Mở đầu bài báo khẳng định "Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" chính là những quyền làm người cao cả nhất được Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước quốc tế về quyền con người quy định.

Chính vì những giá trị cao quý đó, suốt chiều dài lịch sử, nhân loại tiến bộ, trong đó có nhân dân Việt Nam, đã không quản ngại hy sinh, gian khổ đấu tranh để giành được điều này.

Bài báo trích dẫn Việt Nam trân trọng giá trị và thành quả của Cách mạng Tháng 8. Không lâu sau khi nước này tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 12/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 49 về việc ghi tiêu đề: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm thứ nhất; bên dưới là Độc lập-Tự do-Hạnh phúc trên các công văn, điện văn, công điện, trát, đơn từ, báo chí, chúc từ,... 6 chữ quý giá Độc lập-Tự do-Hạnh phúc của Việt Nam được ghi dưới quốc hiệu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là hiện thân khát vọng của toàn dân tộc, là hiện thực hóa tâm nguyện và ý chí "tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bài báo cho biết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những nỗ lực của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trong nhiều thập niên là nhằm đảm bảo mọi người dân Việt Nam đều được hưởng đầy đủ nhất những quyền con người, trong đó, có quyền được sống trong hòa bình, độc lập và tự do và quyền tự quyết định vận mệnh, con đường phát triển của dân tộc Việt Nam. 

Bài báo nhắc lại trong thời đại Hồ Chí Minh lịch sử, “Ðộc lập-Tự do-Hạnh phúc” của dân tộc Việt Nam không chỉ là khát vọng mà còn là hệ giá trị vô giá và trở thành lẽ sống, lý tưởng phấn đấu, hy sinh được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam kiên định thực hiện. 

Chính lý tưởng, lẽ sống và niềm tin ấy đã đưa đến cuộc sống hạnh phúc, trở thành động lực để nhân dân Việt Nam đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam giành thắng lợi Cách mạng Tháng 8 năm 1945, cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm và tiếp tục xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước.

Bài báo cho biết Việt Nam là nước luôn kiên định thực hiện theo mục tiêu độc lập quốc gia và xã hội chủ nghĩa, thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì.”

Điều này được thể hiện trong thể chế nhà nước cùng những quyền lợi và nghĩa vụ công dân được quy định trong Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959 của nước Việt Nam, cho thấy trong điều kiện cụ thể của đất nước, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nỗ lực thực thi quyền con người theo quy định của pháp luật.

[Từ dấu ấn mùa Thu độc lập đến Hà Nội 'thay da, đổi thịt' hôm nay]

Bài báo viết sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 thống nhất đất nước, người dân Việt Nam được sống trong hòa bình, độc lập và thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam tiếp tục đoàn kết, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng vượt qua khó khăn về mọi mặt sau những năm dài chiến tranh, tiến hành khôi phục và phát triển kinh tế, thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Hơn 93 năm qua sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, 78 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam độc lập, sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 37 năm đất nước Việt Nam kiên trì thực hiện đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng; Việt Nam đã đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng,... đã góp phần tạo dựng một diện mạo mới, xây dựng vị thế mới cho Việt Nam trên trường quốc tế.

Tác giả bài báo nhấn mạnh hiện nay nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao, trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều sự tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện, bộ mặt của đất nước và cuộc sống của người dân Việt Nam đều có những thay đổi rõ rệt.

Kết thúc bài viết, báo Pasaxo khẳng định trên hành trình đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để mỗi người dân Việt Nam được thụ hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của con người, quyền công dân, quyền dân chủ của nhân dân; đồng thời Việt Nam là một nước luôn coi trọng sự thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết giữa các quốc gia, trong đó có việc thực hiện tốt các cam kết quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục