Bảo đảm mục tiêu đến năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% biên chế

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ xây dựng Kế hoạch biên chế công chức, thẩm định biên chế sự nghiệp hằng năm của bộ, ngành, địa phương.
Bảo đảm mục tiêu đến năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% biên chế ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Trí/TTXVN)

Theo báo cáo của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021 đến năm 2021, khối Chính phủ và chính quyền địa phương phải giảm ít nhất là 354.624 người so với số giao năm 2015.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ xây dựng Kế hoạch biên chế công chức, thẩm định biên chế sự nghiệp hàng năm của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm mục tiêu chung đến năm 2021, tinh giản tối thiểu là 10% biên chế giao năm 2015.

Giảm 8,68% biên chế công chức so với năm 2015

Bộ Nội vụ cho biết biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của các bộ, ngành và địa phương (từ cấp huyện trở lên) năm 2020 là 251.135, giảm 23.896 người (8,68%) so với số giao năm 2015.

Trong số đó, các bộ, ngành ở Trung ương có 108.368 biên chế, giảm 10.284 người (8,67%) so với số giao năm 2015. Các địa phương có 142.767 biên chế, giảm 13.612 người (8,7%) so với số giao năm 2015.

Năm 2020, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là  1.834.724 người, giảm 150.040 người (7,56%) so với năm 2015.

Trong số đó, khối bộ, ngành là 131.344 người, giảm 27.347 người (17,23%) so với năm 2015. Khối địa phương có 1.703.380 người, giảm 122.693 người (6,72%) so với năm 2015.

[Không để cán bộ, công chức ngồi chơi mà vẫn nhận lương]

Số người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 70.755 người, giảm 13.322 người (15,84%) so với năm 2015.

Trong số đó, các bộ, ngành có 8.914 người, giảm 2.483 người (21,79%) so với năm 2015. Địa phương có  61.841 người, giảm 10.839 người (14,91%) so với năm 2015.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố là 1.031.851 người, giảm 147.290 người (2,49%) so với năm 2015. Trong số này, cán bộ, công chức cấp xã là 226.210 người, giảm 30.398 người so với năm 2015...

Như vậy, biên chế (theo Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị) do Chính phủ quản lý tính đến năm 2020 đã giảm được 334.548 người, tương ứng giảm 94,34%.

So với yêu cầu tại Kết luận số 17-KL/TW từ năm 2015 đến năm 2021 phải giảm 354.624 người thì trong năm 2021 còn phải tiếp tục giảm 20.076 người.

Tổng hợp kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP từ năm 2015 đến tháng 6/2020 là 67.218 người; trong đó ở Trung ương là 4.965 người, ở địa phương là 62.253 người.

Năm 2021, giảm 3.867 biên chế

Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù năm 2021, trong đó kiến nghị phương án thực hiện giảm theo lộ trình tinh giản biên chế đối với tất cả các bộ, ngành, địa phương (tỷ lệ giảm của năm 2021 là 1,3%) và so với năm 2015 đạt tối thiểu 10%.

Theo quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng biên chế công chức năm 2021 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 249.650 biên chế (giảm so với năm 2020 là 3.867 biên chế).

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 247.344, trong đó: các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 106.836 biên chế; các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là 140.508 biên chế. Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là 1.068 biên chế.

Tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế. Biên chế công chức dự phòng là 552 biên chế.

Bổ sung 23.705 biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

Liên quan đến biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, theo thông tin từ Chính phủ, trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung 23.705 biên chế sự nghiệp để chuyển số giáo viên mầm non đang hợp đồng tại các cơ sở mầm non bán công chuyển sang công lập và số nhân viên y tế hợp đồng tại các trạm y tế cấp xã chuyển thành viên chức theo quy định Nghị định số 117/2014/NĐ-CP quy định về y tế xã, phường, thị trấn (gồm 13.238 biên chế giáo viên mầm non và 10.467 biên chế sự nghiệp y tế).

Bảo đảm mục tiêu đến năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% biên chế ảnh 2Giáo viên trường Tiểu học Nam Tiến, huyện Nam Trực (Nam Định) hướng dẫn học sinh làm bài tập. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Nghị quyết đã tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, bất cập trong việc ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ; đồng thời giao rõ trách nhiệm đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế trong việc rà soát, sửa đổi định mức học sinh/lớp, giáo viên/lớp; viên chức y tế/giường bệnh, viên chức y tế/dân số phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục