Bắt đầu chấm chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV-năm 2020

Ngày 2/6, tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia tổ chức chấm chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV-năm 2020.
(TTXVN/Vietnam+)