Biểu giá điện mới: Giảm tối đa tác động tới các hộ có mức sử dụng thấp

Theo đánh giá sơ bộ thì tác động tăng tiền điện đối với các hộ có mức sử dụng từ 119-232 kWh/tháng tăng thêm tối đa chỉ 12.100 đồng/tháng/hộ. Các hộ còn lại có tiền điện phải trả không đổi hoặc giảm.
Biểu giá điện mới: Giảm tối đa tác động tới các hộ có mức sử dụng thấp ảnh 1Ông Trần Tuệ Quang, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương phát biểu tại họp báo chiều 12/10. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Tại buổi họp báo do Bộ Công Thương tổ chức chiều 12/10, đại diện Cục Điều tiết điện lực cho rằng cần thiết cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Khắc phục một phần tiền điện biến động do đổi mùa

Theo ông Trần Tuệ Quang, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, trên cơ sở đánh giá tác động của các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt, Bộ Công Thương đề nghị xem xét Phương án giá điện cho sinh hoạt theo các định hướng, như: Đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt đảm bảo cho Tập đoàn Điện lực thực hiện giá bán lẻ điện bình quân được duyệt.

Cùng với đó, đảm bảo thuận lợi cho hộ sử dụng điện cũng như thuận lợi cho quản trị doanh nghiệp; đảm bảo nâng cao tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện giá bán điện; khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và công bằng xã hội.

[Biểu giá điện bậc thang phải đảm bảo giá bình quân]

Với định hướng này, ông Trần Tuệ Quang cho rằng việc cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sẽ khắc phục được một phần tình trạng hóa đơn tiền điện biến động trong những tháng đổi mùa đồng thời định hướng giảm bớt số bậc, thu hẹp biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt với số bậc phù hợp với chênh lệch hợp lý giá điện cho các bậc, hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện thấp và trung bình.

“Cả 2 phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt theo đề xuất của Bộ Công Thương đều đảm bảo giảm tối đa tác động tới các hộ có mức sử dụng thấp, trung bình,” ông Trần Tuệ Quang khẳng định.

Đại diện Cục điều tiết Điện lực cũng nêu rõ đối với phương án giá điện 5 bậc, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711 kWh/tháng trở lên (chiếm khoảng 2% số hộ) phải trả tăng thêm; tiền điện của các hộ sinh hoạt có mức sử dụng dưới 711 kWh/tháng đều có tiền điện phải trả không đổi hoặc giảm.

Còn đối với phương án 4 bậc, tăng tiền điện phải trả đối với các hộ có mức sử dụng từ 119-232 kWh/tháng và các hộ có mức sử dụng trên 806 kWh/tháng.

“Tuy nhiên, theo đánh giá sơ bộ thì tác động tăng tiền điện đối với các hộ có mức sử dụng từ 119 - 232 kWh/tháng là không lớn với mức tiền điện tăng thêm tối đa chỉ 12.100 đồng/tháng/hộ, tương ứng mức tăng tiền điện là 3,25%. Các hộ còn lại có tiền điện phải trả không đổi hoặc giảm,” ông Trần Tuệ Quang nói.

Chia bậc thang để phù hợp thực tế tiêu thụ điện

Theo ông Trần Tuệ Quang, để phù hợp với thực tế sử dụng điện của người dân và khách hàng, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, làm rõ bối cảnh, sự phù hợp với tình hình thực tế của biểu giá bán lẻ điện tiêu dùng lũy tiến để đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bảo đảm phù hợp với thực tế mức tiêu dùng điện của người dân.

Ông cho rằng việc nghiên cứu, xem xét ghép các bậc thang để đảm bảo phù hợp với thực tế tiêu thụ điện của các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt là cần thiết; đảm bảo sự phù hợp với quy định tại các Thông tư về lưới điện truyền tải, phân phối.

- Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện mới:

Biểu giá điện mới: Giảm tối đa tác động tới các hộ có mức sử dụng thấp ảnh 2

Ngoài ra, dự kiến trong thời gian tới, sẽ có thêm khách hàng mua điện tại cấp điện áp 220 kV trở lên. Do đó, cần thiết bổ sung cơ cấu biểu giá điện cho nhóm khách hàng này.

Cũng theo đại diện Cục điều tiết Điện lực, trên cơ sở đánh giá tác động của các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại Đề án, Bộ Công Thương đã đề xuất các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan tại Công văn số 5923/BCT-ĐTĐL và Công văn số 6153/BCT-ĐTĐL.

Cụ thể, bổ sung nhóm khách hàng "cơ sở lưu trú du lịch" để áp dụng giá bán lẻ điện bằng với giá bán lẻ điện cho sản xuất trên cơ sở tách ra từ nhóm khách hàng kinh doanh nhằm thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, gộp giá bán điện theo các cấp điện áp để phù hợp với thực tế phát triển lưới điện: Giá bán lẻ điện theo các cấp điện áp gồm cao áp là cấp điện áp trên 35 kV (bao gồm cấp điện áp từ trên 35 kV đến dưới 220 kV và cấp điện áp từ 220 kV trở lên), trung áp là cấp điện áp từ 01 kV đến 35 kV, hạ áp là cấp điện áp dưới 01 kV, được áp dụng cho các nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch.

Ngoài ra, bổ sung cơ cấu giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện cho sản xuất tại cấp điện áp 220 kV trở lên để phù hợp với thực tế phát triển khách hàng. Cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo Phương án 5 bậc hoặc Phương án 4 bậc.

Xem xét thận trọng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Về lộ trình xây dựng kế hoạch cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương cho rằng các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo đề xuất tại Đề án cần được xem xét một cách thận trọng trên cơ sở đánh giá tác động, có lộ trình cụ thể và trên cơ sở tham khảo ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành liên quan, của các cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội, người dân là những đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã có Công văn số 5923/BCT-ĐTĐL ngày 3/10/2022 và Công văn số 6153/BCT-ĐTĐL ngày 7/10 gửi các cơ quan thuộc Quốc hội, các bộ, ngành, hiệp hội, tổ chức liên quan; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lấy ý kiến về các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

“Sau khi nhận được ý kiến của các cơ quan, bộ, ngành, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg và thực hiện đăng lên cổng thông tin điện tử, website để lấy ý kiến rộng rãi người dân và khách hàng sử dụng điện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,” ông Trần Tuệ Quang nêu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục