Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư vào tỉnh Bình Phước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 20/8, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã trao giấy phép đầu tư cho 19 dự án với số vốn đăng ký lên đến 1 tỷ USD.

Trong số đó có 9 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 312 triệu USD và 10 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 14.090 tỷ đồng (tương đương 596 triệu USD).

Tính đến nay, toàn tỉnh có 6.425 doanh nghiệp và vốn đăng ký kinh doanh 53.506 tỷ đồng. Riêng 7 tháng qua 2018, số doanh nghiệp thành lập mới là 568 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 7.465 tỷ đồng.

Về đầu tư nước ngoài, tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Phước đã thu hút được 22 dự án với số vốn đăng ký 314 triệu USD; trong đó có 7 dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Becamex Bình Phước với số vốn đăng ký 272 triệu USD.

[Thủ tướng: Bình Phước dần khẳng định là một cực công nghiệp]


Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bình Phước thu hút 185 dự án FDI; trong đó đã có 125 dự án đi vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho 48.500 lao động (60% là lao động tại chỗ của địa phương).

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm cho biết, trong thời gian qua tỉnh đặc biệt chú trọng đến phát triển công nghiệp. Đến nay, tỉnh Bình Phước có 8 khu công nghiệp đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và đi vào hoạt động với tổng diện tích 1.194 ha và đã lấp kín 70% diện tích.

Theo quy hoạch đến năm 2020 tỉnh có 13 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.686ha và một khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư với tổng diện tích 28.364 ha; trong đó khu trung tâm 3.580ha đã đưa vào hoạt động.

Đặc biệt, hiện nay tỉnh đã và đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư tại khu công nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước trên địa bàn huyện Chơn Thành với tổng diện tích 4.633ha, vốn đầu tư hạ tầng khoảng 21.000 tỷ đồng.

Đây là khu vực được kết nối hạ tầng khá hoàn chỉnh với tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh, là điều kiện rất thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư.

Theo đó, tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, hiện đại, tăng nhanh giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp, tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cũng nhấn mạnh tỉnh sẽ thực hiện tái cơ cấu công nghiệp, ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp.

Đánh giá thực trạng công nghiệp để rút kinh nghiệm và xây dựng các giải pháp phù hợp. Cùng đó, tăng cường hợp tác đầu tư với các tỉnh bạn, các tập đoàn kinh tế, hợp tác quốc tế.

Tỉnh huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, phát huy cao các nguồn nội lực, đồng thời tạo mọi điều kiện để tranh thủ khai thác các yếu tố, nguồn vốn từ bên ngoài, nhất là đầu tư theo hình thức đối tác công tư; khai thác hợp lý, tối ưu các nguồn vốn để phát triển./.