Hà Nội yêu cầu tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu

Hà Nội giao Sở Công Thương cùng các đơn vị rà soát các cơ sở sản xuất rượu, thuốc lá; cung cấp thông tin cho Cục Thuế khi cấp mới, thu hồi giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 03 triệu lít.

Lực lượng Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra thuốc lá nhập khẩu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lực lượng Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra thuốc lá nhập khẩu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc quản lý tem điện tử đối với sản phẩm rượu và sản phẩm thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước, góp phần quản lý sản lượng tiêu thụ, chống thất thu, tăng thu cho ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, ngày 2/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có Công văn số 1302/UBND-KTTH chỉ đạo một số Sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước.

Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu Cục Thuế Hà Nội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố bổ sung thành phần và nội dung công việc đối với Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế thành phố Hà Nội để triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý tem điện tử rượu, thuốc lá trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ngành và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã. Quy định rõ trách nhiệm các cấp, các ngành trong công tác quản lý tem điện tử trên địa bàn. Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng sản xuất sản phẩm rượu và thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước thực hiện đăng ký, sử dụng tem, dán tem và đăng ký, kê khai nộp thuế theo quy định.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ, giúp người nộp thuế thấy được những lợi ích của việc đăng ký, sử dụng tem điện tử và người tiêu dùng thấy được quyền lợi khi sử dụng sản phẩm được dán tem. Rà soát hoạt động sản xuất, quản lý cấp phép, đăng ký sử dụng tem điện tử và tăng cường kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm quy định về dán tem điện tử đối với rượu và thuốc lá...

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các quận, huyện, thị xã rà soát các cơ sở sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn thành phố, cung cấp thông tin cho Cục Thuế Thành phố khi cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, thu hồi giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm.

Cùng với đó, phối hợp Cục Thuế thành phố, các Sở, ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã rà soát đến từng xã, phường về thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh, công tác cấp phép; đăng ký, sử dụng tem, đăng ký, kê khai nộp thuế để đưa ra các giải pháp, phương pháp quản lý hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, xử lý theo quy định và thẩm quyền hành vi vi phạm quy định về dán tem đối với rượu, thuốc lá.

ruou2.jpg
Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế triển khai quyết liệt công tác quản lý tem điện tử rượu, thuốc lá. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng tại công văn này, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu Công an Thành phố chủ động rà soát, đưa ra các giải pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật các hình thức gian lận mới nhằm thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước đối với các cơ sở sản xuất rượu, thuốc lá, cũng như việc quản lý và sử dụng tem điện tử thuốc là được quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính.

Hà Nội giao Cục Hải quan thành phố phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về dán tem đối với sản phẩm rượu và thuốc lá sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Đối với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác quản lý tem điện tử rượu, thuốc lá.

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các tổ chức cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn, kịp thời xử lý các vi phạm các điều kiện sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá theo quy định. Chủ trì, rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn về thực trạng tình hình sản xuất, kinh doanh, công tác cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, thu hồi giấy phép sản xuất rượu thủ công để tăng cường các biện pháp quản lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục