Ngày 4/5, ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã công bố quyết định thu hồi đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất-thương mại-dịch vụ B58, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Minh Phương (thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Vân Sơn (thị xã Đồng Xoài, Bình Phước).

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước quyết định thu hồi 40ha của Công ty Vân Sơn do đầu tư trên diện tích đất nhận chuyển nhượng bất hợp pháp từ dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Lào (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Lào có dấu hiệu lừa đảo, hiện Giám đốc công ty đã bị bắt).

Thu hồi 512,82 ha thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại-dịch vụ B58 quản lý do hết hạn hợp đồng bảo vệ, khoanh nuôi 512,82 ha đất rừng giữa Nông lâm trường Mã Đà (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV cao su Bình Phước) ký hợp đồng giao khoán với Khối Tình báo B58.

Công ty Minh Phương bị thu hồi 60ha đất trong dự án bị thu hồi theo quyết định số 1985/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 29/8/2011.

Ông Nguyễn Văn Lợi cho biết, toàn bộ diện tích đất được thu hồi sẽ bàn giao cho các đơn vị kinh tế nhà nước tiếp quản vào cuối tháng 5/2012. Vì vậy, các đơn vị có đất bị thu hồi phải chấp hành các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước. Nếu công ty nào không đồng ý với mức phí hỗ trợ đầu tài sản trên đất trước đó thì làm văn bản trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét./.