Bo Giao duc nhan ho so tham dinh sach giao khoa lop 2 va 6 hinh anh 1Học sinh lớp 2 sẽ học sách mới từ năm học 2021-2022 (Ảnh: PM/Vietnam+)

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay hạn cuối để các cá nhân, tổ chức, nhà xuất bản tham gia biên soạn sách lớp 2 và lớp 6 nộp hồ sơ để đăng ký thẩm định sách là ngày 20/7.

Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 của Bộ sẽ làm việc từ sau 20/7, đảm bảo đúng tiến độ để có sách lớp 2 và lớp 6 chất lượng phục vụ cho năm học sau.

Sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng từ năm học 2021-2022.

Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện đại trà trên cả nước từ năm học 2020-2021, bắt đầu từ lớp 1, và thực hiện cuốn chiếu theo từng cấp học, từ năm học 2021-2022 với cấp hai, từ năm học 2022-2023 với cấp ba. Để phục vụ chương trình mới sẽ có sách giáo khoa mới.

[Tranh cãi quanh việc thẩm định sách giáo khoa công nghệ lớp 1]

Không chỉ có một bộ sách duy nhất như chương trình hiện hành, sách giáo khoa mới được xã hội hóa trên tinh thần một chương trình, nhiều sách giáo khoa. Các sách sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định trước khi cấp phép lưu hành trong các nhà trường.

Hiện việc xã hội hóa sách giáo khoa đã được triển khai thành công với sách lớp 1. Theo đó, đã có 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Cả 5 bộ sách đều được các địa phương khác nhau trên cả nước lựa chọn để giảng dạy từ năm học tới./.

Phạm Mai (Vietnam+)