Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nói về đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho rằng, đề xuất tăng mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu căn cứ vào chiến lược thuế và tăng trưởng xanh, hạn chế các sản phẩm gây ô nhiễm.

“Tác động tăng thuế chúng tôi đã tính toán và thực hiện được các mục tiêu, khuyến khích sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, giảm phát thải và thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường của Việt Nam,” Thứ trưởng nói./.