Bộ Tài nguyên đốc thúc kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Theo kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến năm 2025 sẽ phải kiểm soát, cảnh báo, dự báo được diễn biến chất lượng không khí tại các đô thị, vùng miền trên phạm vi cả nước.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, trong đó đề xuất kế hoạch quản lý chất lượng không khí trong giai đoạn 2021-2025; đảm bảo đến năm 2025 phải kiểm soát, cảnh báo, dự báo được diễn biến chất lượng không khí tại các đô thị, vùng miền trên phạm vi cả nước.

Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, kế hoạch trên nhằm cụ thể hóa các nội dung yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các nội dung phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng phân công nội dung công việc cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nội dung của Chỉ thị.

Trên cơ sở đó, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; đề xuất kế hoạch quản lý chất lượng không khí trong giai đoạn 2021-2025.

[Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Hãy trồng cây như món quà cho con cháu mai sau]

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết sẽ tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc chất lượng không khí bảo đảm hiệu quả, thực hiện kiểm soát chặt chẽ về chất lượng trong quan trắc môi trường không khí, công bố kết quả quan trắc và kịp thời cảnh báo ô nhiễm không khí cho cộng đồng.

Theo đó, các đơn vị liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện việc đầu tư, tăng cường năng lực quan trắc chất lượng môi trường không khí phù hợp với quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia, đảm bảo đến năm 2025 phải kiểm soát, cảnh báo, dự báo được diễn biến chất lượng không khí tại các đô thị, vùng miền trên phạm vi cả nước; rà soát, hoàn chỉnh hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường đối với khí thải công nghiệp, khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam, chất lượng không khí xung quanh tiệm cận với tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới; rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ xây dựng, ban hành tiêu chí và chứng nhận nhãn sinh thái đối với các sản phẩm, phương tiện và dịch vụ giao thông vận tải thân thiện môi trường; rà soát quy định pháp luật về bảo vệ môi trường không khí, hoàn thiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện các quy định, chính sách pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí; phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Trên cơ sở đó, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chất lượng không khí, các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm không khí; thành lập Đoàn công tác liên ngành về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, tập trung vào các điểm nóng về ô nhiễm không khí trong cả nước…

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng giao Tổng cục Môi trường là đơn vị chuyên môn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương liên quan và các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

Tổng cục Môi trường chuẩn bị văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Giao thông vận tải cử đầu mối phối hợp rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, các lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải phương tiện giao thông cơ giới đã ban hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục