Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và chúc mừng Báo Quân đội nhân dân. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), sáng 15/6, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, chúc mừng Báo Quân đội Nhân dân, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội nhân dân và Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

Chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp to lớn, sự chủ động, nhạy bén của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí quân đội thời gian qua, Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân; tiếp tục là “đội quân chiến đấu” trong việc định hướng dư luận xã hội; luôn xung kích đi đầu trên mặt trận đấu tranh chính trị-tư tưởng, phòng chống “diễn biến hòa bình,” phản bác các luận điệu thù địch, xuyên tạc, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng.

Năm 2017 và những năm tới, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ xây dựng Quân đội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao và toàn diện.

Để hoàn thành nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới, các cơ quan báo chí quân đội phải phối hợp chặt chẽ với báo chí cả nước, tích cực tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chủ động đấu tranh, ngăn ngừa “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ;” đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng…

Đặc biệt các cơ quan báo chí quân đội phải luôn đi đầu trong bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ mục tiêu độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tham gia đấu tranh không khoan nhượng các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là đấu tranh vạch rõ âm mưu thâm độc, thủ đoạn tinh vi của Chiến lược “diễn biến hòa bình;” góp phần định hướng tư tưởng, giáo dục niềm tin và lòng kiên định cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các cơ quan báo chí quân đội tiếp tục thực hiện khẩn trương, hiệu quả “Đề án hiện đại hóa báo chí quân đội giai đoạn 2014-2018,” Kế hoạch số 87/KH-CT ngày 12/1/2016 của Tổng cục Chính trị về triển khai Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Nhấn mạnh vấn đề “hiện đại hóa” con người luôn là yếu tố then chốt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ xây dựng báo chí hiện đại không chỉ là việc đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ khoa học-công nghệ cho đội ngũ nhà báo mà quan trọng hơn là đào tạo, bồi dưỡng những con người có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, trình độ nghiệp vụ thành thạo để luôn có nhận thức đúng về tình hình, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó xác định rõ động cơ tác nghiệp, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong mọi tình huống./.