Ảnh minh họa. (Nguồn: newsweekpakistan.com)

Chính quyền vùng Wallonie (vùng nói tiếng Pháp của Bỉ) trong những năm qua đã cung cấp gần 400 triệu euro giấy phép bán vũ khí và đạn dược cho Saudi Arabia.

Theo báo cáo năm 2014 về buôn bán vũ khí được tiểu ban Nghị viện vùng Wallonie thông qua liên quan đến việc kiểm soát giấy phép bán vũ khí, Saudi Arabia, quốc gia lớn nhất vùng Vịnh này cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của Wallonie, sau Canada nhưng trước Mỹ, trong lĩnh vực buôn bán vũ khí.

Năm ngoái, chính quyền Wallonie đã cung cấp cho Saudi Arabia 49 giấy phép có giá trị lên đến 397 triệu euro, tức gấp 4 lần so với năm 2013. Những quốc gia được Wallonie cấp nhiều giấy phép nhất sau Saudi Arabia là Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (13), Qatar (11).

Bên cạnh Saudi Arabia, báo cáo của Nghị viện vùng Wallonie cũng cho thấy việc bùng nổ buôn bán vũ khí tại khu vực này của Bỉ. Năm 2013, vùng Wallonie đã cung cấp tổng số 1.251 giấy phép xuất khẩu và chuyển giao vũ khí.

Nếu các giấy phép buôn bán vũ khí không nằm trong trao đổi thương mại đối với các doanh nghiệp vùng Wallonie trong năm 2014 thì chúng vẫn chiếm một khoảng hơn 3 tỷ euro, tức tăng hơn 838% so với năm 2013./.