VietnamPost sẽ kết nối với hệ thống thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp trong việc tiếp nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. (Nguồn: VNP)

Chiều 17/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) đã ký kết hợp tác thực hiện dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

[Gần 8 triệu lượt hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ Bưu điện]

Theo đó, VietnamPost sẽ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Để triển khai dịch vụ này, VietnamPost phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy trình cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo đúng quy định.

Để triển khai đồng bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc phối hợp với VietnamPost triển khai thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung khác liên quan.

VietnamPost chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên về quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính (nếu có), giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết, sau hơn 1 năm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg hiện nay 63/63 tỉnh, thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác với VietnamPost; 100% các tỉnh, thành phố, Bộ ngành đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị phối hợp triển khai Quyết định này.

Vẫn theo ông Hưng, việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp tác với VietnamPost tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyêt thủ tục hành chính không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý, giảm áp lực cho nhân viên hành chính trong quá trình giải quyết công việc, mà còn giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp./.