Các địa phương báo cáo kết quả quản lý trật tự xây dựng trước ngày 1/5

Theo đề nghị của Bộ Xây dựng, các địa phương báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về công tác quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trước ngày 1/5/2024 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, đô thị, trật tự xây dựng; báo cáo kết quả thanh, kiểm tra trước ngày 1/5/2024.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/1/2023 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới và Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

Trên tinh thần đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các cấp lưu ý đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị cần phải phối hợp với chủ đầu tư tăng cường quản lý đầu tư xây dựng; đảm bảo việc tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt, thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng được cấp, đúng mục đích sử dụng đất và các nội dung khác của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Với nhà ở riêng lẻ thuộc những khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định, Bộ Xây dựng khuyến cáo việc xây dựng phải tuân thủ quy hoạch xây dựng được duyệt hoặc phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, giấy phép xây dựng được cấp.

“Nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn,” công văn của Bộ Xây dựng lưu ý.

Ngoài ra việc quản lý trật tự xây dựng tại các địa phương phải thực hiện từ khi tiếp nhận thông báo khởi công đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm.

Đối với công trình đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng mà chủ đầu tư (chủ nhà) sửa chữa, cải tạo, chuyển đổi công năng sử dụng một phần hoặc toàn bộ, chính quyền địa phương phải có trách nhiệm kiểm tra việc xin giấy phép sửa chữa, cải tạo theo quy định, tuân thủ pháp luật về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự xây dựng của các công trình nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị và nhà ở riêng lẻ thuộc các khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định; đảm bảo việc xây dựng và sử dụng đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, các địa phương kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm; tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng theo quy định; kết quả thanh tra, kiểm tra báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 1/5/2024 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục