Ngày 23/7, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, công tác quản lý và sử dụng đất tại tỉnh Trà Vinh thời kỳ từ năm 2013 đến năm 2017.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ phát hiện một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh chưa thực sự quan tâm công tác tiếp công dân, nhất là khối các sở của tỉnh này. Một số nơi, giám đốc gở không tiếp công dân ngày nào trong suốt 5 năm rưỡi.

"Trong đó, điển hình như Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn” - Kết luận thanh tra chỉ rõ.

Chất lượng xử lý đơn thư cũng còn nhiều hạn chế như phân loại sai, xác định thẩm quyền giải quyết chưa đúng, cập nhật số liệu chưa chính xác, trình tự thủ tục tiến hành chưa tuân thủ theo quy định… đã làm hạn chế hiệu quả công tác tiếp công dân nói chung, ảnh hưởng đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị trên địa bàn.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, số vụ việc tồn đọng hoặc giải quyết kéo dài không nhiều. Tuy nhiên, các trình tự thủ tục tiến hành nhiều vụ việc chưa đảm bảo theo quy định. Hạn chế này tuy chưa gây ra hậu quả, nhưng nếu vụ việc phải chuyển sang Tòa án hành chính thì rất dễ bị hủy bỏ (vì không đúng trình tự, thủ tục theo quy định).

"Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cần chấn chỉnh ngay những hạn chế, sai sót này," kết luận thanh tra nhấn mạnh.

Về trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra cho thấy một số mặt còn hạn chế nổi cộm.

Theo Kết luận thanh tra, công tác tuyển dụng còn vi phạm ở 100% các đơn vị được kiểm tra, trong đó sai phạm chủ yếu trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng. Cá biệt là đợt tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 (được bảy người) tại huyện Trà Cú. Huyện này không thực hiện theo quy trình được quy định tại Nghị định 112/2011/NĐ-CP (không có kế hoạch, không thông báo tuyển dụng...).

Về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác còn mang tính hình thức, không đầy đủ theo quy định của pháp luật; 100% đơn vị được kiểm tra không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP. Cá biệt có sáu đơn vị trong suốt thời kỳ thanh tra không xây dựng kế hoạch chuyển đổi, cụ thể: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Cầu Kè, Duyên Hải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ.

Việc thanh tra trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng có được quan tâm nhưng chưa đúng mức, các cuộc thanh tra chủ yếu lồng ghép; nội dung chưa đảm bảo, không sâu.

[Kiến nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm sai quy định tại Tuyên Quang]

Sai phạm về tài chính gần 69,5 tỷ đồng trong công tác quản lý đất đai

Trong công tác quản lý đất đai, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều dự án giao, cho thuê, chuyển mục đích không phù hợp quy hoạch, chiếm đến 40% số dự án, thậm chí chuyển mục đích sử dụng đất lên đến gần 54% không phù hợp quy hoạch.

“Quản lý quy hoạch của địa phương đôi lúc còn lỏng lẻo, thể hiện ở chỗ tỉnh cho phép chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không theo quy hoạch ở mức khá cao (gần 54% dự án nằm ngoài quy hoạch). Chuyển mục đích đất tự phát trong dân cũng rất lớn, khoảng 970ha, trong đó có đến 459ha không phù hợp quy hoạch” - kết luận nêu rõ.

Qua kết quả thanh tra công tác xác định nghĩa vụ tài chính đất đai và các nội dung công tác liên quan, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong năm năm cho thấy hầu hết các nội dung, đơn vị và địa bàn được kiểm tra đều có sai sót hoặc sai phạm cần điều chỉnh, xử lý.

Trong các sai phạm, phổ biến và gây hậu quả phức tạp, lâu dài là sai phạm trong công tác giao đất ở cả cấp tỉnh và cấp huyện, nhất là công tác giao đất tái định cư tại các huyện. Những sai phạm này có nguyên nhân từ việc không tuân thủ pháp luật của chính quyền các cấp.

Tổng số tiền sai phạm về tài chính gần 69,5 tỷ đồng, trong đó thu quá quy định 1 tỷ đồng và thất thu ngân sách trên 68 tỷ đồng.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý về mặt kinh tế số tiền hơn 69 tỷ đồng sai phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thời kỳ có sai phạm trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế qua kết quả thanh tra; chỉ đạo chấn chỉnh, đề ra các giải pháp khắc phục các tồn tại./.

Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)