Trong kháng chiến, người thương binh 3/4 Võ Văn Quý, trưởng thôn Thạch An, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã anh dũng chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Trong hòa bình, ông Quý lại tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ và lòng nhiệt thành cho quê hương, đất nước.

Trong vòng 6 năm, ông Võ Văn Quý đã vận động nhân dân mở rộng cấp phối 15 tuyến đường, đóng góp hơn 4,2 tỷ đồng với 3.000 ngày công để xây dựng các công trình công cộng.

Theo ông Quý, để thuyết phục được người dân thì bản thân ông phải chân thành, nhiệt tình và đi tiên phong cống hiến trong mọi trường hợp./.