Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 - Mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954 của quân đội và nhân dân Việt Nam cách đây 67 năm đã đập tan những cố gắng, nỗ lực về quân sự tối cao nhất của thực dân Pháp và có sự can thiệp của Mỹ.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954 của quân đội và nhân dân Việt Nam cách đây 67 năm đã đập tan những cố gắng, nỗ lực về quân sự tối cao nhất của thực dân Pháp và có sự can thiệp của Mỹ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã bắt buộc chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Geneva (tháng 7/1954). Công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương trong đó có Việt Nam./.

(Vnews/Vietnam+)