Chu dong, ung pho kip thoi cac tinh huong ve thien tai, su co hinh anh 1(Ảnh minh họa: Công Thử/TTXVN)

Văn phòng chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai công tác năm 2015 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng năm 2015, theo dự báo tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều tình huống thời tiết cực đoan, làm phát sinh nhiều thiên tai, sự cố. Bên cạnh đó, kinh tế-xã hội ngày càng phát triển, tiềm ẩn nguy cơ sự cố ngày càng cao.

Để chủ động và ứng phó kịp thời có hiệu quả các tình huống về thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và các cơ quan, đơn vị về những ảnh hưởng, tác động của biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường, cực đoan hơn để có ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục tư tưởng chủ quan, đơn giản; tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực và chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo đúng phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra.

Kiểm tra, rà soát đánh giá lại danh mục tiềm ẩn các thảm họa, rủi ro, sự cố của ngành, lĩnh vực mình để điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch sát thực tế, phù hợp với sự phát triển của tình hình, cấp độ thảm họa, rủi ro, sự cố nhất là việc chuẩn bị các giải pháp, phương án, kế hoạch đối phó với siêu bão, sự cố hóa chất, thảm họa sinh học…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm hoàn thành phương án cảnh báo sóng thần từ trung ương đến địa phương; hoàn thành việc xây dựng bản đồ cảnh báo ngập lụt theo kịch bản nước biển dâng do bão, nhất là trong tình huống siêu bão, động đất, sóng thần làm cơ sở giúp các Bộ, ngành địa phương xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó; phối hợp với Tập đoàn Viễn thông quân đội hoàn chỉnh đề án hệ thống quan trắc thông tin hồ chứa; chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy lợi có các phương án phòng ngừa sự cố khi có bão lũ, thiên tai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn theo hướng tăng dày mật độ trạm để nâng cao chất lượng dự báo, cảnh cáo thiên tai gắn với hệ thống thông tin, truyền thanh cơ sở.

Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thành phương án ứng phó sự cố hóa chất; rà soát, chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện bổ sung các phương án phòng ngừa sự cố các hồ chứa để bảo đảm an toàn trong mọi trường hợp do bão lũ hoặc biến đổi địa chất.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn nghiên cứu, ưu tiên bố trí vốn bảo đảm kế hoạch mua sắm các phương tiện, trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác ứng phó thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn để nâng cao năng lực cho các lực lượng chuyên trách và kiêm nhiệm thuộc các Bộ, ngành, địa phương trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn làm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn khẩn trương triển khai xây dựng Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thao trường tổng hợp phục vụ huấn luyện tìm kiếm cứu nạn tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; hoàn thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý, ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội./.
(TTXVN/Vietnam+)