Chủ tịch nước thăm, chúc mừng các Thầy thuốc Trạm Y tế xã Thanh Phong ở Hà Nam

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng 25/2/2024, tại Hà Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng các Thầy thuốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
TTXVN_2502Chutichnuoc1.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng các Thầy thuốc của Trạm Y tế xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
TTXVN_2502Chutichnuoc2.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng các Thầy thuốc của Trạm Y tế xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
TTXVN_2502Chutichnuoc3.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng các Thầy thuốc của Trạm Y tế xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
TTXVN_2502Chutichnuoc4.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
TTXVN_2502Chutichnuoc5.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
TTXVN_2502Chutichnuoc6.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng các Thầy thuốc của Trạm Y tế xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
TTXVN_2502Chutichnuoc7.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng các Thầy thuốc của Trạm Y tế xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
TTXVN_2502Chutichnuoc8.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng các Thầy thuốc của Trạm Y tế xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
TTXVN_2502Chutichnuoc9.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với nhân dân huyện Thanh Liêm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
TTXVN_2502Chutichnuoc10.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà, chúc mừng các Thầy thuốc của Trạm Y tế xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
TTXVN_2502Chutichnuoc11.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, Trạm Y tế xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục