Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Bê bối Savile-BBC

Sinh nhật buồn của BBC

Đời sống

Sinh nhật buồn của BBC

Tổ hợp truyền thông nhà nước lớn nhất thế giới, BBC của Anh quốc, đã kỷ niệm 90 năm ngày thành lập với quá nhiều bê bối chồng chất.

Khủng hoảng lòng tin

Đời sống

Khủng hoảng lòng tin

BBC đang đối mặt với "cuộc khủng hoảng lòng tin" sau khi phát sóng một phóng sự điều tra có nhầm lẫn danh tính liên quan đến chính khách Anh.