Tiếp tục cuộc chiến Kinh doanh

Tiếp tục cuộc chiến

Ủy ban châu Âu sẽ đề nghị các bộ trưởng của EU gia hạn áp thuế chống bán phá giá đối với giày nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.