Thứ Ba, Tháng Mười Một 20/11/2018

Chủ đề

Động đất ở Bắc Trà My

Sông Tranh 2 an toàn

Môi trường

Sông Tranh 2 an toàn

Chuyên gia nhận định, động đất tại Bắc Trà My có khả năng lên tới cấp 7, song độ an toàn của thủy điện Sông Tranh 2 vẫn được đảm bảo.