Chủ đề: Động đất ở Bắc Trà My

Sông Tranh 2 an toàn Môi trường

Sông Tranh 2 an toàn

Chuyên gia nhận định, động đất tại Bắc Trà My có khả năng lên tới cấp 7, song độ an toàn của thủy điện Sông Tranh 2 vẫn được đảm bảo.