Thứ Tư, Tháng Giêng 16/01/2019

Chủ đề

Ngô Bảo Châu

Tôn vinh Ngô Bảo Châu

Giáo dục

Tôn vinh Ngô Bảo Châu

Chủ tịch Đại học Paris 11 khẳng định niềm tự hào của khoa Toán và Đại học Paris 11 được đón tiếp người học sinh cũ Ngô Bảo Châu.

Châu có cái "gốc" tốt

Giáo dục

Châu có cái "gốc" tốt

Nói về thành công của con trai, giáo sư-tiến sĩ Ngô Huy Cẩn cho biết điều quan trọng là cái “gốc” Châu được đào tạo trong nước tốt.