Xử lý nghiêm "nhân bản" Y tế

Xử lý nghiêm "nhân bản"

Vụ việc “nhân bản” kết quả xét nghiệm dùng cho nhiều bệnh nhân là sai phạm được ghi nhận lần đầu tiên trong ngành y tế Hà Nội.