Công ty cổ phần đầu tư môi trường Nhật Việt (JVE) phối hợp với Tổ chức Xúc tiến Thương mại-Môi trường Nhật Bản đã cho lắp đặt các thiết bị trong khu vực trình diễn hoạt động xử lý nước sông Tô Lịch.

Để đánh giá chất lượng nước sau thử nghiệm xử lý bằng công nghệ Nano-Bioreactor, chuyên gia Nhật Bản sẽ trực tiếp tắm dưới sông Tô Lịch trong bể nước đạt chuẩn./.

(Vnews/Vietnam+)