Cong bo quyet dinh thanh lap Dang bo thanh pho Hoa Binh hinh anh 1Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình, Bùi Văn Tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng thường trực Thành ủy Hòa Bình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Ngày 17/1, Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thành lập Đảng bộ thành phố Hòa Bình trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ huyện Kỳ Sơn và Đảng bộ thành phố Hòa Bình (cũ), thực hiện Nghị quyết số 830/NQ - UBTVQH14.

Theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, toàn bộ 204,92km2 diện tích tự nhiên, 34.044 người của huyện Kỳ Sơn được vào thành phố Hòa Bình. Sau khi nhập, thành phố Hòa Bình có 348,65km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 135.718 người.

Tại lễ công bố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh, việc hợp nhất Đảng bộ huyện Kỳ Sơn và Đảng bộ thành phố Hòa Bình là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, chiến lược, tạo nên sức mạnh tổng hợp của ý Đảng, lòng dân, của hệ thống chính trị toàn tỉnh. Qua đó, sẽ phát huy hiệu quả các nguồn lực để phát triển thành phố Hòa Bình lên một vị thế mới, xứng đáng là trung tâm đầu não của tỉnh về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị không bị gián đoạn trước và sau khi sắp xếp, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh nêu rõ Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hòa Bình cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nói đi đôi với làm, không ngại khó khăn, va chạm; phân công nhiệm vụ rõ ràng và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố đảm bảo kịp thời, đúng quy định, trong đó đặc biệt chú trọng công tác cán bộ; thực hiện nghiêm kế hoạch số 233/2019 của Tỉnh ủy về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việc hợp nhất huyện Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình là một việc khó, do đó cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất; công tác bàn giao, tiếp nhận và quản lý hồ sơ, tài liệu, tài sản… phải được thực hiện tốt.

Ngay trước mắt, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hòa Bình, quan tâm đặc biệt đến việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa trong nhân dân.

Quyết định thành lập Đảng bộ thành phố Hòa Bình trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trên cơ sở hợp nhấp Đảng bộ huyện Kỳ Sơn và Đảng bộ thành phố Hòa Bình (cũ). Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hòa Bình gồm 69 ủy viên, Ban thường vụ Thành ủy Hòa Bình gồm 20 ủy viên. Chỉ định ông Quách Tùng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hòa Bình (cũ) giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hòa Bình.

Chỉ định 4 Phó Bí thư Thành ủy Hòa Bình gồm các ông: Nguyễn Hữu Thiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn; Ngô Ngọc Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hòa Bình (cũ); Phạm Xuân Kiều, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy (cũ); Bùi Quang Điệp, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn.

Thành ủy Hòa Bình gồm 5 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc: Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy./.

Thanh Hải (TTXVN/Vietnam+)