Nhân Đại hội XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã trả lời phỏng vấn của TTXVN về những thành tựu trong công tác đối ngoại Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và định hướng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Theo ông Hoàng Bình Quân, tại Việt Nam, đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân là một sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn. Trong 5 năm qua, đối ngoại Đảng đã có bước phát triển rất quan trọng.

Với Đại hội XIII, bạn bè quốc tế đã dành sự quan tâm, tình cảm, tình hữu nghị cho chúng ta và đặt nhiều kỳ vọng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn mới, bước phát triển mới cho Việt Nam./.

(Vnews/Vietnam+)