Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương (13-15/1), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thành công tốt đẹp, bầu Ban Chấp hành mới, bầu ông Thongloun Sisoulith làm Tổng Bí thư, thông qua Nghị quyết Đại hội.

Các văn kiện tại Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã khẳng định quan điểm, đường lối đổi mới, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước Lào để phát triển đất nước bền vững trong giai đoạn mới.

Vượt qua khó khăn, vững vàng tiến bước

Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo ổn định chính trị vững chắc, triển khai đường lối đổi mới đi vào chiều sâu, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội theo hướng chất lượng mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tiếp tục đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và đi lên chủ nghĩa xã hội,” trong 3 ngày Đại hội, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu và thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ chín giai đoạn 2021-2025 theo hướng có chất lượng, có trọng tâm, xanh và bền vững với các mục tiêu chung gồm tiếp tục đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đảm bảo an ninh, trật tự an an toàn xã hội, thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia; phấn đấu giải quyết những điểm hạn chế, tồn tại trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua cũng như những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thời kỳ mới, nhất là tác động do sự lây lan của dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, cạnh tranh thương mại và tình hình bất ổn của khu vực, thế giới; phát huy tinh thần và thế mạnh đa dạng của quốc gia, thúc đẩy sản xuất và dịch vụ trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, đi đầu trong tăng trưởng kinh tế, góp phần từng bước xây dựng nền kinh tế tự chủ, bền vững.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith trình bày nêu rõ trong 5 năm qua, cạnh tranh kinh tế, thương mại giữa các nước lớn, cùng với sự lây lan của đại dịch COVID -19 trên toàn cầu đã khiến tình hình thế giới liên tục thay đổi, tạo sự căng thẳng và phức tạp, gây ảnh hưởng rộng khắp, trực tiếp và tạo ra nguy cơ lớn cho lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh quốc gia và sức khỏe của nhân dân ở hầu khắp các nước trên thế giới.

Tình hình trong nước, khó khăn kinh tế, tài chính, tiền tệ và vấn đề nợ công tích lũy, thiên tai liên tục xảy ra, cùng với thảm họa vỡ đập thủy điện và sự lây lan của đại dịch đã khiến đất nước vô cùng khó khăn…

Dai hoi Dang NDCM Lao: Doi moi toan dien tren con duong tien len CNXH hinh anh 1Quang cảnh lễ bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: TTXVN)

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trong 5 năm qua, Lào đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng X gồm đảm bảo đất nước có sự ổn định về chính trị, độc lập, dân chủ và chế độ mới được bảo vệ và củng cố ngày càng vững mạnh trên cơ sở hệ thống chính trị ở từng cấp không ngừng được củng cố; lực lượng quốc phòng-an ninh được củng cố và xây dựng vững vàng về chính trị-tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc.

Đặc biệt, trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, dù gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính-ngân sách và vấn đề nợ, cũng như tác động nặng nề của dịch COVID-19, nhưng Lào đã khống chế được sự suy thoái của nền kinh tế và giữ được tăng trưởng trung bình ở mức 5,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.664 USD; hoạt động sản xuất và đời sống của người dân diễn ra một cách bình thường; triển khai nhiều dự án đầu tư lớn, đặc biệt là các dự án về giao thông, năng lượng và khai thác khoáng sản, xây dựng các nhà máy chế biến nông sản...; phát triển du lịch cũng trở thành một lĩnh vực quan trọng thu hút đầu tư của xã hội và tạo ra môi trường mới trong việc phát triển kinh tế từ trung ương xuống đến địa phương trong những năm qua.

[Đại hội lần thứ XI của Đảng NDCM Lào thông qua 6 mục tiêu phát triển]

Đồng thời, các cơ quan nhà nước đều được củng cố về mặt tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, cùng với đó là việc xây dựng, cải cách hệ thống pháp luật và các quy định pháp lý cho ngày càng hoàn thiện; công tác quần chúng của Đảng được tổ chức triển khai gắn với công tác dân vận và vận động quần chúng tham gia vào việc khắc phục khó khăn, xây dựng kinh tế gia đình nhằm cải thiện đời sống; quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước bạn bè chiến lược được mở rộng lên một tầm cao mới, trong đó, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục được phát triển, đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả…

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X khẳng định, những kết quả đạt được trong triển khai Nghị quyết Đại hội X nêu trên không chỉ góp phần bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng đã đạt được thời gian qua mà còn tạo động lực quan trọng trên các lĩnh vực, trở thành yếu tố thúc đẩy quá trình đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong những năm tới, giúp Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước vững bước trên con đường và mục tiêu xã hội chủ nghĩa…

Tạo sự đổi mới một cách mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện

Báo cáo Chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết khóa X, nên rõ nguyên nhân và rút ra 4 bài học kinh nghiệm để tự sửa, tự hoàn thiện, tự củng cố… Thời gian tới, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục lãnh đạo hoàn thiện hệ thống dân chủ nhân dân trên cơ sở tôn trọng và mở rộng quyền làm chủ của người dân, tạo sự đổi mới một cách mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện nhằm tiến bước theo mục tiêu chủ nghĩa xã hội; tiếp tục tổ chức thực hiện đường lối quốc phòng-an ninh toàn dân, toàn diện của Đảng, kết hợp với việc xây dựng cơ sở chính trị theo 4 nội dung 4 mục tiêu cho vững mạnh.

Với mục tiêu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, thời gian tới, Lào tiếp tục tạo điều kiện và các yếu tố khác để đảm bảo ổn định chính trị, đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội; xây dựng xã hội đoàn kết, hòa thuận, dân chủ, công bằng văn minh; tạo tăng trưởng kinh tế có chất lượng bằng hình thức cấu trúc kinh tế mới trong từng bộ ngành và địa phương; giải quyết có hiệu quả các khó khăn về tài chính-tiền tệ, nợ công, loại bỏ rủi ro dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế bằng việc đảm bảo các yếu tố cần thiết cho việc phát triển kinh tế-xã hội một cách liên tục; phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế ở mức từ 4%/năm trở lên.

Đồng thời, Lào cũng tập trung phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng để làm yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phát triển nông thôn và giải quyết khó khăn của người dân để có chất lượng cuộc sống tốt hơn; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân, đảm bảo khả năng thực tế trong việc phòng chống hoặc đối phó dịch bệnh và các tình huống y tế khẩn cấp; phát triển nền kinh tế sạch và thân thiện với môi trường, gìn giữ và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý, vững bền, tiết kiệm và có hiệu quả cao; tăng cường hợp tác với các nước bạn bè và đối tác phát triển với nhiều hình thức, theo nguyên tắc mỗi bên cùng có lợi, chủ động tham gia quá trình kết nối hội nhập rộng rãi với khu vực và quốc tế…

Dai hoi Dang NDCM Lao: Doi moi toan dien tren con duong tien len CNXH hinh anh 2Tại Hội nghị trung ương lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI đã bầu ông Thongloun Sisoulith giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Để làm được điều đó, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ chín giai đoạn 2021-2025 của Lào đã đề ra hàng loạt giải pháp mang tính đột phá vực dậy nền kinh tế phát triển hướng tới mục tiêu chất lượng, trọng tâm, xanh và bền vững gồm: Đảm bảo sự ổn định tài chính công, quản lý nợ công bằng pháp luật; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư tư nhân, đi đôi với việc củng cố và bắt buộc trong ứng dụng tiêu chuẩn; củng cố và tạo sự vững mạnh cho các doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng thương mại, quản lý nợ xấu (NPL) của hệ thống ngân hàng...

Ngoài ra, Lào tiếp tục vận động vốn trong việc phát triển nông thôn và giải quyết khó khăn, đặc biệt khu vực trọng điểm; tăng cường bù đắp những tác động từ thiên tai, biến đổi khí hậu; đảm bảo môi trường xanh, sạch nhằm giảm thiểu sự thương vong từ thiên tai; khuyến khích kinh tế xoay vòng, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các ngành tự nhiên và giảm thiểu nạn phá hủy môi trường...

Với những kết quả đạt được trong triển khai Nghị quyết Đại hội X và thành công của Đại hội Đảng lần thứ XI, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, dưới sự lãnh đạo của tân Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith, sẽ tiếp tục dẫn dắt toàn thể người dân các dân tộc Lào anh em phát huy những thành tựu đã đạt được những năm qua, hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra nhằm xây dựng một đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng vì sự ấm no và hạnh phúc của nhân dân; tạo tiền đề tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiến tới tương lai tươi sáng của đất nước./.

Phạm Kiên-Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)