Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam bầu 168 ủy viên Ban Chấp hành

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII là 177 ủy viên. Tại đại hội 185 đồng chí đã được giới thiệu để bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên kiện toàn sau đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: TTXVN)

Hôm nay 2/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII nhiệm kỳ 2023-2028.

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII là 177 ủy viên. Tại đại hội 185 đồng chí đã được giới thiệu để bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên kiện toàn sau đại hội khi có nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Theo kết quả bầu cử, cơ quan Tổng Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn có số lượng 37 đồng chí, trong đó bầu 31 đồng chí tại đại hội, khuyết 6 đồng chí sẽ bầu bổ sung sau đại hội; Công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn bầu 22 đồng chí, tại đại hội bầu 20 đồng chí khuyết 2 đồng chí, kiện toàn sau đại hội.

Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố bầu 65 đồng chí; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở bầu 21; công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, trung tâm tư vấn hỗ trợ người lao động bầu đồng chí, có 8 đồng chí được bầu tại đại hội; đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương bầu 16 đồng chí; cán bộ khoa học, chuyên gia bầu 4; công nhân, người lao động trực tiếp bầu 3 đồng chí.

Kết quả, đại hội đã bầu 168 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội thống nhất cử ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII là triệu tập viên Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Ngày mai 3/12, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII sẽ trình đại hội báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII cũng sẽ ra mắt đại hội. Đại hội cũng sẽ biểu quyết thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.../.

Tin cùng chuyên mục