Đảm bảo điện phục vụ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học

Lãnh đạo EVN giao các đơn vị điện lực chủ động làm việc và phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định.

Nhân viên Điện lực rà soát tình trạng cấp điện trước khi diễn ra kỳ thi, đảm bảo cấp điện ổn định tại các điểm thi. (Ảnh: EVN)
Nhân viên Điện lực rà soát tình trạng cấp điện trước khi diễn ra kỳ thi, đảm bảo cấp điện ổn định tại các điểm thi. (Ảnh: EVN)

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 26/6 đến ngày 29/6 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, vì vậy, nhằm đảm bảo điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có văn bản yêu cầu các đơn vị lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tổ chức kỳ thi, bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố.

Lãnh đạo tập đoàn đề nghị ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm ra đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa điểm in sao đề thi, các địa điểm tổ chức thi, chấm thi tại các tỉnh, thành phố.

Cụ thể hơn, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị không thực hiện ngừng giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm nêu trên trong thời gian từ 0h00 ngày 26/6 đến 24h00 ngày 29/6, trừ trường hợp xử lý sự cố, đồng thời, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thông báo cho các đơn vị phát điện đảm bảo mức độ sẵn sàng đáp ứng cao nhất khi hệ thống yêu cầu huy động.

Lãnh đạo EVN giao các Tổng công ty điện lực chỉ đạo các Công ty điện lực chủ động làm việc và phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi Trung học phổ thông tại địa phương để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định. Các đơn vị điện lực phải đảm bảo điện 24/24 giờ tại các địa điểm in sao đề thi.

Cùng với đó, tổ chức trực xử lý sự cố, sửa chữa điện tại các Công ty điện lực; chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện di chuyển, máy phát điện dự phòng để khẩn trương xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ thi an toàn, ổn định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục