Dân làng Thị Cấm hào hứng xem lễ hội kéo lửa thổi cơm thi

Cứ mồng 8 Tết hằng năm, tại sân đình làng Thị Cấm, xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội, lại diễn ra lễ hội kéo lửa thổi cơm làng Thị Cấm.
Minh Sơn (Vietnam+)