Đảng Cộng sản Trung Quốc thảo luận về ứng cử viên ban chấp hành mới

Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục thảo danh sách các ứng cử viên cho vị trí Ủy viên, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIX, và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.
Đảng Cộng sản Trung Quốc thảo luận về ứng cử viên ban chấp hành mới ảnh 1Các đại biểu tham dự Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 21/10, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XIX) đã tiếp tục phân tổ để thảo luận về các vấn đề quan trọng, trong đó có việc xem xét kỹ lưỡng danh sách các ứng cử viên được đề cử cho những vị trí Ủy viên, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Khóa  XIX, và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI).

Trước đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội XIX ngày 20/10 đã tổ chức hội nghị lần thứ 2 để thảo luận và thông qua phương thức bầu cử và bản danh sách nói trên.

Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội XIX cũng đã nhất trí về danh sách các thành viên trong Ủy ban kiểm phiếu. Ủy ban này sẽ được các đại biểu tham dự Đại hội XIX thông qua trước khi tiến hành cuộc bỏ phiếu cuối cùng để chọn ra các Ủy viên, Ủy viên Dự khỦyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Khóa XIX, và Ủy viên CCDI. 


[Triển vọng phát triển của Trung Quốc trong Báo cáo tại Đại hội XIX]

Đại hội XIX được xem là kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang đứng trước giai đoạn then chốt để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đẩy mạnh phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Dự kiến, Đại hội XIX sẽ diễn ra trong bảy ngày và bế mạc vào ngày 24/10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục