Đảng lãnh đạo cả nước dồn sức giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc

Đảng lãnh đạo quân, dân cả nước dồn sức đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, kết thúc bằng cuộc Tổng tiến công nổi dậy 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
(TTXVN/Vietnam+)