Day nhanh tien do dieu tra, xu ly cac vu an, vu viec tham nhung hinh anh 1Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. (Nguồn: Noichinh.vn)

Ngày 30/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có các Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo Vụ Địa phương II và III dự trực tuyến qua điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Quý 1 năm 2022, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Ban nói chung và các vụ, đơn vị chức năng nói riêng, song với sự nỗ lực, cố gắng, Ban đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc đã đề ra. Đó là thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Ban Chỉ đạo 110; tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến ngành nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; hoàn thiện, ban hành chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Ban chuẩn bị tốt tài liệu phục vụ cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo và Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt đã kịp thời ban hành 18 văn bản đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, kịp thời Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo, 17 văn bản chỉ đạo chủ trương, đường lối xử lý một số vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng măc, đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với các vụ án, vụ việc ở cả 3 cấp độ...

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao cán bộ, công chức, nhân viên của Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quý 1 năm 2022, nhất là thực hiện ngày càng hiệu quả nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

[Chủ tịch nước: Đẩy nhanh tiến độ đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng]

Ban đã chủ động, quyết liệt, sâu sát hơn trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo; nhiều đơn vị, nhiều mặt công tác của Ban có nhiều chuyển biến tích cực, rõ rệt, hiệu quả hơn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Phan Đình Trạc yêu cầu cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra.

Đặc biệt, Ban Nội chính Trung ương tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống tiêu cực theo Quy định 32 của Bộ Chính trị; Kế hoạch kiểm tra công tác phát hiện, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản; phối hợp tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; tập trung tham mưu đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng Đề án: "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII…/.

(TTXVN/Vietnam+)