DBQH: Can lam ro danh sach phi, le phi TP.HCM duoc phep tu quyet dinh hinh anh 1(Ảnh minh hoạ: PV/Vietnam+)

Trong dự thảo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh có quy định “Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định áp dụng trên địa bàn phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí”.

Như vậy, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thể tự quyết định danh mục, mức thu cá loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố, kể cả với những loại phí, lệ phí chưa được quy định trong Luật Phí và lệ phí. Quy định này khiến các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận chiều ngày 8/6 đã bày tỏ băn khoăn và đề nghị cần làm rõ hơn về danh mục, mức phí, lệ phí.

[Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm mức thu 35 khoản phí, lệ phí]

Đại biểu Nguyễn Hải Anh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đồng ý với quy định về chính sách phí, lệ phí nhưng đề nghị bổ sung phụ lục về các loại phí, lệ phí chưa được quy định trong Luật Phí và lệ phí mà Hội đồng Nhân dân Thành phố dự kiến áp dụng cũng như danh mục các loại phí và lệ phí mà Hội đồng nhân dân thành phố dự kiến điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu so với mức đã được cấp có thẩm quyền quy định.

“Tôi đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố khi ban hành nghị quyết về các loại phí, lệ phí bổ sung và điều chỉnh cần quy định rõ những đối tượng được miễn áp dụng, nhất là những gia đình có công, người dễ bị tổn thương, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và các cơ sở nhân đạo đang nuôi dưỡng, chăm lo các đối tượng bảo trợ xã hội,” đại biểu Nguyễn Hải Anh nói.

Đại biểu Phạm Văn Hoà, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cũng bày tỏ băn khoăn về quy định thu phí, lệ phí và đề xuất dự thảo cần làm rõ việc cho phép thu các lệ phí, loại phí ngoài danh mục.

Mặt khác, với quy định ngân sách thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí và lệ phí, đại biểu Nguyễn Hải Anh đề nghị dự thảo quy định rõ hơn nội dung chi từ số thu tăng thêm này theo hướng ưu tiên cho một số lĩnh vực.

“Tôi đề nghị chỉ nên tập trung chi cho một số nội dung như: Chi để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, chi thí điểm cơ chế tài chính thực hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính theo các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ cácbon và ưu tiên chi hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương, các đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng dễ bị tổn thương chưa được hưởng 100% hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách nhà nước…” đại biểu Nguyễn Hải Anh đề xuất.

Theo Đại biểu Nguyễn Hải Anh, việc quy định như vậy sẽ đảm bảo thực hiện chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước là phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau./.

Nhóm PV (Vietnam+)