Dieu chuyen Quoc lo 2B qua tinh Vinh Phuc thanh duong dia phuong hinh anh 1Quốc lộ 2B. (Nguồn: Giadinh.net.vn)

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh tuyến Quốc lộ 2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ra khỏi Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định theo thẩm quyền việc điều chuyển tuyến Quốc lộ 2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ quốc lộ thành đường địa phương và bàn giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quản lý, đầu tư theo quy định.

[Không để tâm lý nghỉ Tết ảnh hưởng tiến độ dự án giao thông]

Trên cơ sở quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo đúng quy định pháp luật.

Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/2/2013, Quốc lộ 2B từ Dốc Láp đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc), dài 25km được hoàn thiện nâng cấp trong khu vực thành phố đạt tiêu chuẩn đường đô thị, đoạn còn lại tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, 2 làn xe./.

PV (TTXVN/Vietnam+)