Chiều 19/8, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định đình bản tạm thời hoạt động của Tạp chí điện tử Thực phẩm chức năng thuộc Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam trong thời gian 3 tháng. 

Tạp chí này bị đình bản vì đã thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích và vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết thêm, việc đình bản được thực hiện theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) và quy định của pháp luật về báo chí.

Sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của Tạp chí điện tử Thực phẩm chức năng trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí.

Trong tháng Bảy, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đình bản tạm thời 3 tháng đối với hai ấn phẩm “Người đưa tin” và “Công lý trái tim” của Báo Đời sống và Pháp luật. Hai ấn phẩm này đã thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích và vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí./. 

PV (TTXVN/Vietnam+)