Những nội dung liên quan đến việc cải cách chế độ công chức, công vụ trong đó có việc mở rộng hình thức thi tuyển công chức theo phương pháp trực tuyến, thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, đổi mới cách đánh giá, phân loại công chức, viên chức nhằm xác định rõ những người không làm được việc là những nội dung được báo giới quan tâm tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Nội vụ diễn ra chiều 9/12.

Tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Nội vụ Nguyễn Xuân Bình, cho biết đến nay, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và ban hành 21 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức.

Bộ đã phối hợp với một số bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh việc triển khai một số nội dung mới trong quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức như xác định vị trí việc làm, thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh; tổ chức thí điểm thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng, cấp sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển công chức và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, được dư luận xã hội ủng hộ và đánh giá cao.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về vấn đề thi công chức trực tuyến được nhiều địa phương như Hà Nội, Khánh Hòa áp dụng rất hiệu quả nhưng trên thực tế vẫn chưa được mở rộng, nhiều địa phương còn ngần ngại triển khai. Đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh sau một thời gian dài phối hợp với Bộ Nội vụ chuẩn bị các bước công việc cần thiết để tổ chức thi trực tuyến nhưng đến phút cuối lại không triển khai, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết: Thành phố đã “khất” đến năm 2014 để chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, cẩn thận hơn, không để xảy ra trục trặc. 

Bộ Nội vụ vẫn tiếp tục theo dõi, phối hợp, giúp đỡ Thành phố trong ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển công chức.

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, dù là phương thức mới để nâng cao chất lượng và đảm bảo tối đa nguyên tắc khách quan, công bằng, song thi tuyển công chức trực tuyến vẫn đang ở bước thí điểm, chưa thành quy định.

Để triển khai trên diện rộng, trước hết phải sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; đồng thời Bộ Nội vụ phải hoàn thiện phần mềm thi tuyển hiện nay.

Bộ Nội vụ khuyến khích, ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương ứng dụng phần mềm thi trực tuyến vào tuyển dụng công chức vì đây là nội dung mới liên quan đến đẩy mạnh cải cách công vụ công chức đã được Thủ tướng phê duyệt.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đánh giá công chức, viên chức, Bộ đã có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác đánh giá năm 2013 theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức đánh giá cấp phó của mình và công chức, viên chức thuộc quyền, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá đó.

Thẩm quyền đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá; không thực hiện việc lấy phiếu của tập thể công chức, viên chức trong đơn vị khi đánh giá hàng năm như trước đây./.

Chu Thanh Vân (TTXVN)