Sáng 2/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường cho biết sau 15 năm tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động, từng bước đáp ứng nhu cầu của người lao động và hợp tác xã, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế tập thể của tỉnh trong những năm qua.

Bắc Ninh đã huy động các nguồn lực cùng nguồn ngân sách của tỉnh hỗ trợ kinh tế tập thể, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đến cuối năm 2016, tỉnh cơ bản chuyển đổi xong các liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác sang tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Bắc Ninh hiện là một trong số các tỉnh đứng đầu vùng Đồng bằng sông Hồng trong công tác chuyển đổi tổ chức lại hợp tác xã.

Đến nay, Bắc Ninh có 210 tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp với gần 31.000 thành viên và 3.200 lao động làm việc thường xuyên, doanh thu đạt 80 triệu đồng/năm (tăng 48% so với năm 2003), thu nhập bình quân khoảng 16 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh có 1 liên hiệp hợp tác xã và 615 hợp tác xã hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân cùng các hợp tác xã khác về xây dựng, giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, vệ sinh môi trường…

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, mặc dù số lượng hợp tác xã giảm nhưng chất lượng hoạt động có bước chuyển biến rõ rệt về trình độ quản lý cũng như các nội dung hoạt động theo khuôn khổ của pháp luật.

Cụ thể, nhiều hợp tác xã kiểu mới ra đời thay thế mô hình cũ với bộ máy quản lý gọn nhẹ, nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhiều hợp tác xã đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc tiếp thu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất kinh tế hộ, từ đó nâng cao giá trị trồng trọt trên diện tích đất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh bộc lộ một số hạn chế như: chất lượng hoạt động của các hợp tác xã còn mang tính hình thức, nhân lực quản lý nghiệp vụ còn yếu, chưa được đào tạo bài bản; chế độ đãi ngộ với cán bộ thấp nên chưa thu hút được cán bộ trẻ, có năng lực; khó khăn liên quan đến vốn và tiếp cận vốn vay...

[Vận hành thí điểm trung tâm điều hành thành phố thông minh Bắc Ninh]

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương và các hợp tác xã trên địa bàn Bắc Ninh đã tập trung trao đổi, làm rõ những thành tích và hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; vai trò của thành phần kinh tế tập thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới, phát huy sức sáng tạo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh trong đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể...

Ghi nhận những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để từng tổ chức, cá nhân nâng cao trách nhiệm trong phát triển khu vực kinh tế tập thể.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế tập thể, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; khuyến khích xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai; tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, khuyến công, khuyến nông, liên kết chế biến, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, tham gia chuỗi giá trị.

Doi moi, nang cao hieu qua kinh te tap the tren dia ban tinh Bac Ninh hinh anh 1Các hợp tác xã được tuyên dương khen thưởng vì có thành tích trong phát triển kinh tế tập thể. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Ngoài ra, các sở, ban, ngành cần tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ hợp tác, hợp tác xã đăng ký thành lập và hoạt động, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương, tạo đột phá lớn cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững.

Các hợp tác xã, tổ hợp tác cần chú trọng đổi mới, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, bảo quản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo thu nhập cao và việc làm ổn định cho các xã viên, người lao động; triển khai xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và đề án "Mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm."

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh tiếp tục củng cố, đổi mới tổ chức, là cầu nối cho các thành viên, thúc đẩy kinh tế tập thể của tỉnh Bắc Ninh phát triển ổn định, bền vững; thường xuyên nắm bắt thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để kịp thời phản ánh, kiến nghị, tăng cường hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã về đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Dịp này, 21 tập thể có nhiều thành tích trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh./.

Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)