Dưa hấu loại trái tròn thích hợp cho việc bày trên bàn thờ tổ tiên trong 3 ngày Tết đang đắt hàng và có giá rất cao.

Dưa trái tròn không bán cân ký, mà chủ yếu là bán theo từng cặp (2 trái), được phân ra từng loại gồm dưa nhất, dưa nhì và dưa ba.

Tại thời điểm này tuy chưa phải là cao điểm của dưa Tết, nhưng trung bình loại dưa ba tăng cũng không dưới 120.000 đồng/cặp, dưa nhì thường có giá 170.000 đồng/cặp, dưa nhất thường có giá từ 200.000 đồng trở lên/cặp.

Nếu so với loại dưa trái dài với cách bán theo cân, thì loại dưa trái tròn có mức giá cao hơn từ 4 đến 5 lần, tuy tại thời điểm này loại dưa trái dài cũng đã có bước tăng giá cao hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng/kg so với ngày thường.

Nguyên nhân của việc dưa trái tròn có giá, là năm nay diện tích trồng bị thu hẹp, kỹ thuật chăm sóc, đầu tư phân bón cao hơn trồng loại dưa trái dài, năng suất cũng thấp hơn.

Toàn tỉnh Kiên Giang hiện có khoảng 500ha dưa hấu Tết, chủ yếu là ở huyện Hòn Đất và huyện U Minh Thượng, trong khi đó chỉ có khoảng hơn 100ha trồng dưa hấu trái tròn, còn lại chủ yếu là dưa hấu trái dài.

Nếu như 1 ha dưa hấu trái dài trung bình mức lãi mà người trồng dưa thu được từ 70-80 triệu đồng, thì ngược lại mức lãi thu được từ 1 ha dưa hấu trái tròn tại thời điểm này trung bình không dưới 100 triệu đồng./