Duyệt danh sách tên miền ".vn" cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 427/QĐ-BTTTT (ngày 29/3/2018) phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá.
Duyệt danh sách tên miền ".vn" cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá ảnh 1Ảnh minh họa.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 427/QĐ-BTTTT (ngày 29/3/2018) phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá.

Danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua hình thức đấu giá bao gồm: Các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không dấu cấp 2 dùng riêng có 1 ký tự (là tên miền cấp 2 dưới “.vn” được lập nên từ 1 ký tự trong số 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 số tự nhiên từ 0- 9); các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không dấu cấp 2 dùng riêng có 2 ký tự (là tên miền cấp 2 dưới “.vn” được lập nên từ 2 ký tự trong số 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 số tự nhiên từ 0-9).

[Có thêm gần 138.000 tên miền quốc gia ".vn" trong năm 2017]

Như vậy, các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua hình thức đấu giá không bao gồm các tên miền được bảo vệ theo quy định tại Điều 68 Luật Công nghệ Thông tin, khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Bên cạnh việc chuyển nhượng tên miền, hiện nay một nội dung đang được cộng đồng quan tâm là việc đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet đối với các tên miền cấp 2 dùng riêng dưới “.vn” có 1 hoặc 2 ký tự (ví dụ 1.vn; ab.vn). Đây là nhóm tên miền có số lượng rất hạn chế nên được xác định là tên miền có giá trị thương mại cao, có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ. Nhóm tên miền này cũng đã được xếp riêng với mức phí cao trong biểu phí đăng ký, sử dụng tên miền.

Theo quy định của Luật Viễn thông và Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg, nhóm các tên miền cấp 2 dưới “.vn” có 1, 2 ký tự này chỉ được cấp thông qua việc đấu giá quyền sử dụng tên miền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục