EVN phản hồi việc dừng huy động điện Mặt Trời của Trung Nam-Thuận Nam

EVN cho rằng việc dừng huy động phần công suất 172,12MW chưa có cơ chế giá của Nhà máy điện Mặt Trời Trung Nam-Thuận Nam là tuân thủ đúng với các văn bản pháp lý theo quy định của pháp luật.
EVN phản hồi việc dừng huy động điện Mặt Trời của Trung Nam-Thuận Nam ảnh 1Trạm biến áp và đường dây 220/500kV kết hợp điện Mặt Trời Trung Nam-Thuận Nam. (Ảnh: TTXVN)

Liên quan đến việc dừng huy động phần công suất 172,12MW của điện Mặt Trời Trung Nam chưa có cơ chế giá, vừa qua, Chính phủ và Bộ Công Thương đã có nhiều chỉ đạo với nội dung là “Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) huy động phát điện của Nhà máy điện Mặt Trời Trung Nam trên cơ sở hợp đồng mua bán điện PPA đã ký và theo các quy định của pháp luật.”

Theo thông tin phản hồi từ phía EVN đặt ra, vậy cụm từ “các quy định của pháp luật” ở đây được hiểu là theo quy định cụ thể ở các văn bản pháp lý nào?

[Xử lý dứt điểm vướng mắc tại Nhà máy điện Mặt Trời Trung Nam Thuận Nam]

Theo các văn bản pháp lý hiện hành, việc dừng huy động phần công suất chưa có giá của Nhà máy điện Mặt Trời Trung Nam-Thuận Nam 450MW căn cứ trên các văn bản pháp lý.

Cụ thể như Văn bản số 12158/BCT-ĐTĐL ngày 19/12/2016 của Bộ Công Thương chỉ đạo: “Kể từ ngày 1/1/2017, nếu các nhà máy điện (trừ các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh được quy định tại Quyết định 2012/QĐ-TTg ngày 24/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các nhà máy điện phối hợp vận hành với các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh được quy định tại Quyết định 4712/QĐ-BCT ngày 2/12/2016 của Bộ Công Thương) không có hợp đồng mua bán điện hoặc có hợp đồng mua bán điện nhưng giá điện đã hết hiệu lực, Bộ Công Thương yêu cầu EVN chỉ đạo các đơn vị liên quan không huy động các nhà máy điện này phát điện lên lưới điện quốc gia trừ trường hợp cần thiết huy động để đảm bảo an ninh cung cấp điện.”

Cùng đó, tại Điều 4 Thông tư số 13/2017/TT-BCT ngày 3/8/2017 của Bộ Công Thương quy định: “Tập đoàn Điện lực Việt Nam không thực hiện việc tạm thanh toán hoặc thanh toán tiền điện cho nhà máy điện khi vận hành, phát điện lên lưới mà không ký kết chính thức hợp đồng mua bán điện. Trong trường hợp phải huy động các nhà máy này do yêu cầu đảm bảo an ninh cung cấp điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương, phối hợp với đơn vị phát điện thực hiện việc huy động, vận hành và thanh toán tiền điện cho nhà máy điện.”

Như vậy, EVN cho rằng với các căn cứ nêu trên, việc dừng huy động phần công suất 172,12MW chưa có cơ chế giá của Nhà máy điện Mặt Trời Trung Nam-Thuận Nam là tuân thủ đúng với các văn bản pháp lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục