Gao nep co vi tri the nao trong an ninh luong thuc quoc gia? hinh anh 1Gạo nếp cái hoa vàng. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 16/4, bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản trả lời công văn hỏa tốc của Bộ Công thương (ngày 15/4) về việc gạo nếp có được tính trong lượng gạo dự trữ phục vụ an ninh lương thực quốc gia hay không và một số nội dung liên quan.

Trong văn bản này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng thông tin cụ thể về diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến (quy ra gạo) của gạo nếp tại tỉnh Long An và An Giang theo từng vụ.

[Bộ Công Thương xin ý kiến về đề nghị cho phép xuất khẩu gạo nếp]

Trước câu hỏi “gạo nếp có được tính trong lượng gạo dự trữ phục vụ an ninh lương thược quốc gia hay không?,” Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết: “Danh mục hàng lương thực dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia được quy định tại Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ Quốc gia.”

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong Nghị định số 94/2013/NĐ-CP, tại mục 1, điều 7, chương 3, Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia thuộc Danh mục hàng dự trữ quốc gia và phân công bộ, ngành quản lý được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định. Trong phần Phụ lục nêu rõ: Lương thực dự trữ quốc gia gồm “thóc tẻ” và “gạo tẻ.” Trong phần này, không có “gạo nếp.”

Cũng trong văn bản phúc đáp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị tiếp tục cho phép xuất khẩu lượng gạo nếp hàng hóa của vụ Đông Xuân 2019-2020 và đề nghị Bộ Công Thương cung cấp tình hình xuất khẩu, nhu cầu của thị trường để làm cơ sở điều tiết tỷ lệ diện tích và sản lượng lúa nếp trong các vụ tiếp theo./.

Lâm Phan (Vietnam+)