Ghế nhồi đệm: Yếu tố kỳ vọng tạo đột phá trong chuyển đổi ngành gỗ Việt Nam

Đồ gỗ nội thất, ghế ngồi, dăm gỗ, gỗ dán, viên nén là 5 mặt hàng có giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn trong năm 2023, trong đó, Ghế đã nhồi đệm chiếm 65,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của ghế ngồi.

Infographic Ha (7).png
Gỗ Việt

Ngành đồ gỗ và nội thất dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã có những điểm sáng về xuất khẩu và có dấu hiệu hồi phục, phát triển mạnh từ cuối năm 2023, đầu năm 2024.

Đồ gỗ nội thất, ghế ngồi, dăm gỗ, gỗ dán, viên nén là 5 trong số các mặt hàng có giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn trong năm 2023, đạt 11,91 tỷ USD, chiếm 90,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành.

Kim ngạch xuất khẩu ghế ngồi của Việt Nam trong năm 2023 đạt 2,83 tỷ USD, chiếm 21,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành.

Trong đó, sản phẩm Ghế đã nhồi đệm (HS 9401.6100) đạt 1,87 tỷ USD, chiếm 65,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng ghế ngồi, tăng 9,1% so với năm 2022./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục