Giám sát phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Đoàn giám sát sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược, trọng tâm là Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.
Giám sát phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh ảnh 1Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Kim Khoa. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 827/NQ-UBTVQH13 thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược" (trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ).

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Kim Khoa nêu rõ, qua thực hiện giám sát để đánh giá việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên một số địa bàn chiến lược; những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành.

Qua đó, kiến nghị những giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược trong phạm vi cả nước.

Triển khai Nghị quyết 827, Đoàn giám sát sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược và một số địa bàn khác có liên quan từ năm 2011-2014 trên cả 3 phương diện gồm cơ sở chính trị (các chủ trương, định hướng của Đảng), cơ sở pháp lý và tình hình thực hiện cụ thể bằng các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược quốc gia vùng, địa bàn và các chương trình, mục tiêu, dự án cụ thể đối với từng địa bàn.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược; đánh giá kết quả tổ chức thực hiện của Chính phủ, các Bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền địa phương về thi hành chính sách, pháp luật kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên một số địa bàn chiến lược.

Cụ thể, tập trung vào các nội dung ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác quy hoạch, kế hoạch và giải pháp cụ thể kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh địa bàn chiến lược, trọng điểm là Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, gắn với phát triển kinh tế ngành; hiệu quả tổng hợp của sự kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong quá trình giám sát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc qua việc tổ chức triển khai các dự án, tồn tại và nguyên nhân đồng thời đề xuất những kiến nghị cụ thể để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên các địa bàn trọng điểm nói riêng và cả nước nói chung.

Tại cuộc họp, các thành viên đoàn giám sát đã thảo luận, trao đổi, xác định rõ các giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch giám sát đã đề ra; phương thức tổ chức các đoàn giám sát cũng nhưng nội dung, chương trình giám sát cụ thể tại từng vùng, từng địa bàn; làm rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan để đảm bảo chất lượng giám sát…

Đoàn giám sát có trách nhiệm báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 9/2015; giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát để gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục