Ngày 14/11, Hội thảo quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" lần thứ XVI đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.

Hội thảo do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam phối hợp Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) tổ chức.

Hội thảo có sự tham gia của gần 300 đại biểu là các nhà khoa học đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trong cả nước và sự hiện diện của 10 chuyên gia hàng đầu từ các nước có nền khoa học tiên tiến như Mỹ, Thụy Điển, Nhật Bản...

Hội thảo quốc gia lần thứ XVI với chủ đề “An ninh thông tin” thể hiện sự quan tâm hiện nay của cộng đồng khoa học trong lĩnh vực an ninh và an toàn thông tin.

Hội thảo tiếp nhận gần 80 báo cáo được chọn từ 130 bài đăng ký trên toàn quốc, cùng với 10 báo cáo của các chuyên gia hàng đầu từ các nước có nền khoa học tiên tiến.

Các báo cáo tập trung thể hiện mọi hoạt động của cộng đồng công nghệ thông tin trong các hướng nghiên cứu cơ bản, triển khai ứng dụng, đào tạo và quản lý ở những vấn đề hiện đại của lĩnh vực công nghệ thông tin-truyền thông như an toàn thông tin, điện toán đám mây, xử lý ngôn ngữ, công nghệ tri thức, đa phương tiện và các hệ thống nhúng…

Nhiều tham luận và báo cáo khoa học được đánh giá cao bởi tính thực tiễn của đề tài như: Phân tích vấn đề an toàn thông tin trong cơ chế chuyển giao kết hợp F-HMIPV6 và I-FHMIPV6; tối ưu hóa cấu trúc anten cho thiết bị di động 3G; ontology tiếng Việt trong lĩnh vực giáo dục đại học; nghiên cứu công nghệ lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn và ứng dụng; bảo vệ bản quyền cơ sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật hoán vị; hệ thống dự đoán kết quả học tập và gợi ý lựa chọn môn học; phương pháp phân tích chương trình tĩnh dựa trên đồ thị luồng điều khiển...

Hội thảo diễn ra trong hai ngày 14-15/11. Thông qua Hội thảo lần này, Đại học Duy Tân và các đơn vị tham gia mong muốn thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý, giữa các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu, quản lý trong cả nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế để cùng nhau phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên vào năm 1997, đến nay Hội thảo quốc gia về công nghệ thông và truyền thông đã trở thành diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực này trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác; khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh tham gia trình bày, trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình./.

Văn Sơn (TTXVN)